Podstawowe ruchy - notacja

Na tej stronie znajdziesz wszystkie ruchy których używamy w naszym kursie. Trzymając kostkę, jedna ze ścianek znajduje się "z przodu" (na tej stronie będzie to ścianka czerwona).

Notacja bazuje na języku angielskim - a znaczek "prim" ' oznacza ruch przeciwny do wskazówek zegara.

  • R (ang. right - prawo) - obracamy prawą ściankę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, R' w kierunku odwrotnym.
  • L (ang. left - lewo) - obracamy lewą ściankę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, L' w kierunku odwrotnym.
  • U (ang. upper - góra) - obracamy górną ściankę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, U' w kierunku odwrotnym.
  • F (ang. front - przód) - obracamy przednią ściankę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, F' w kierunku odwrotnym.
  • Analogicznie jest dla pozostałych ruchów - tj. D (down - dół), B (back - tył), M (middle - środek) - lecz w tym kursie ich nie używamy.

Klikając "play" skrypt powinien pokazać jak wygląda dany ruch x4.

R
R′
L
L′
U
U′
F
F′