Krok 5 - Dopasowanie żółtego krzyża

Nasz Cel

Żółty Krzyż z krawędziami

Rozwiązanie

Wykonujemy teraz krok analogiczny do kroku pierwszego - musimy ustawić żółte krawędzie tak, by pasowały do wszystkich centrów.

  1. Sprawdzamy czy jest możliwe obrócenie żółtej ścianki tak, by 2 krawędzie obok siebie były ułożone dobrze
  2. Jeśli nie - ustawiamy kostkę tak, by dobra ścianka była po prawej stronie i wykonujemy algorytm, po czym przechodzimy do punktu następnego.
  3. Jeśli tak - ustawiamy je tak, by dwie krawędzie pasowały, a kostkę obracamy tak, by ścianka prawa i tylna były dobrze i wykonujemy algorytm.
Żółty Krzyż - 2 krawędzie dobrze
Żółty Krzyż - 1 krawędź dobrze

Już niedługo koniec :)